Macaron Rigid Boxes - 8 1/8" x 2 5/8" x 2 3/16" - GOLD - PKG 10