Macaron Rigid Boxes - 8 1/8" x 5 1/4" x 2 3/16" - GOLD - PKG 10